Privacybeleid Alfabet Produkties

Alfabet Produkties, vertegenwoordigd door Eva Bomans H.O.D.N Bo Tekst, gevestigd Botermarkt 16, 2011 XM Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– e-mailadres

Als je ons een e-mail stuurt of het contactformulier op de website invult, worden de gegevens die je stuurt zolang bewaard als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is. Alle ingevulde gegevens op de website worden via een veilige verbinding (https) verzonden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij verwerken persoonsgegevens:

– voor het afhandelen van een betaling
– om contact kunnen opnemen via telefoon of e-mail als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Je gegevens worden niet gedeeld met derden zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens voor administratieve doeleinden gedurende zeven jaar om aan fiscale verplichtingen te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op www.alfabetprodukties.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eb@alfabetprodukties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en je Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Je kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alfabet Produkties, vertegenwoordigd door Eva Bomans H.O.D.N Bo Tekst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vermoedt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via eb@alfabetprodukties.nl